Gradska sportska dvorana

Datum: 26.10.2015. godine

C J E N O V N I K
usluga za Gradsku sportsku dvoranu

  1. CIJENE TERMINA ZA KORIŠTENJE GRADSKE SPORTSKE DVORANE

a) REKREACIJE (trajanje termina 60 minuta)

1.

Velika sala:

40,00

2.

Mala sala:

20,00


b) SPORTSKI KLUBOVI – ČLANICE SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE VELIKA KLADUŠA (trajanje termina 90 minuta)

1.

Velika sala:

40,00

2.

Mala sala:

20,00

  1. ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

a) MANIFESTACIJE HUMANITARNOG KARAKTERA

do 6 sati preko 6 sati

 

do 6 sati

preko 6 sati

1.

Velika sala:

150,00

300,00

2.

Mala sala:

80,00

150,00


b) MANIFESTACIJE KOMERCIJALNOG KARAKTERA

do 6 sati preko 6 sati

 

do 6 sati

preko 6 sati

1.

Velika sala:

200,00

400,00

2.

Mala sala:

100,00

200,00


c) MANIFESTACIJE POLITIČKE PROMOCIJE, PREDIZBORNI I SL. SKUPOVI

1.

Velika sala:

100,00 KM / h

2.

Mala sala:

50,00 KM / h


NAPOMENA: Navedene cijene za manifestacije su minimalne cijene te će Uprava preduzeća u svakom konkretnom slučaju odrediti cijenu za predmetnu manifestaciju u zavisnosti od karaktera iste, te procjene rizika održavanja iste u skladu sa namjenom objekta o čemu će sa korisnikom zaključiti ugovor.

  1. CIJENE REKLAMNOG PROSTORA

1.

Zid dvorane (2m X 1m)

500,00 KM

2.

Ograda (jdednostrano)

200,00 KM

3.

Ograda (dvostrano)

300,00 KM

Sve navedene cijene su sa obračunatim PDV-om.

Cijenovnik stupa na snagu od 01.11.2015. godine

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA:
_________________________

Cijene sadržane na ovim stranicama informativnog su karaktera. Za više informacijamolimo da nas kontaktirate.