Održavanje parkirališta

Na osnovu člana 24. Statuta JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, te člana 6. Ugovora o prenošenju prava upravljanja i održavanja javnih parkirališta JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša, Nadzorni odbor JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj dana 14.12.2011. godine donosi:

CJENOVNIK
pružanja usluga javnih parkirališta na području općine Velika Kladuša

Tačka I

Za putničke automobile

Parkinzi u I parkirnoj zoni:

R/B

NAZIV PARKINGA

ŠIFRA

VRIJEME PARKIRANJA

CIJENA

1.

uređeni prostor ispred hotela Konak, Robne kuće, Fonda zdravstvene zaštite i SDP-a Velika Kladuša, skraćeni naziv „HOTEL“

001

1 h

1,00 KM

2.

uređeni prostor u Ulici Hamdije Pozderca od prvog prolaza kroz park do donjeg dijela parka prem Ulici Maršala Tita, skraćeni naziv „PARK“

002

1 h

1,00 KM

3.

uređeno parkiralište u Ulici Maršala Tita, zgrade NIZ-a, Dil. E, skraćeni naziv „NIZ“

003

1 h

1,00 KM

4.

neuređeni prostor u Ulici Ibre Miljkovića Uče – lokacija Tržnog centra, skraćeni naziv „TRŽNI CENTAR“

004

1 h

1,00 KM

5.

uređeno parkiralište u Ulici Ibrahima Mržljaka, kod crkve, skraćeni naziv „CRKVA“

005

1 h

1,00 KM

Parkinzi u II parkirnoj zoni:

R/B

NAZIV PARKINGA

ŠIFRA

VRIJEME PARKIRANJA

CIJENA

1.

uređeno parkiralište u Ulici Huske Miljkovića – desna kolovozna traka od Cazinske ulice do Ulice Sulejmana Topića, skraćeni naziv „HUSKE MILJKOVIĆA“

006

1 – 2 h

1,00 KM

2.

neuređeno parkiralište u Ulici Sulejmana Topića kod Doma zdravlja, skraćeni naziv „DOM ZDRAVLJA“

007

1 – 2 h

1,00 KM

Parkinzi u III parkirnoj zoni:

R/B

NAZIV PARKINGA

ŠIFRA

VRIJEME PARKIRANJA

CIJENA

1.

uređeni prostor stare autobusne stanice u Ulici Zuhdije Žalića uz rezervaciju 5(pet) taxi stajališta (naplata prema odredbama člana 21. stav 1. tačka 10 Odluke o regulaciji saobraćaja), skraćeni naziv „STANICA“

009

1 – 4 h

1,00 KM

2.

uređeni prostor ispred objekata Javnih komunalnih preduzeća u Trnovima kod gradske pijace, skraćeni naziv „PIJACA“

012

Utorak, subota nedjelja

1 – 8 h

1,00 KM

Parkinzi sa posebnim režimom parkiranja:

R/B

NAZIV PARKINGA

ŠIFRA

NAČIN NAPLATE

CIJENA

1.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrade „RO I“ i „RO II“, skraćeni naziv „REDŽIĆA OGRADE“

013

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

2.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrada „Borovo“, skraćeni naziv „BOROVO“

014

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

3.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrada „KIB banke“ skraćeni naziv „KIB“

015

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

4.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrade „Duplex“, skraćeni naziv „DUPLEX“

016

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

5.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrade u ulici Maršala Tita, skraćeni naziv „DIL“

017

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

6.

uređeni i neuređeni prostor kod stambenih objekata kolektivnog stanovanja – zgrade „Mekote“, skraćeni naziv „MEKOTE“

018

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

U jedinične cijene uračunat je PDV (17%)

Tačka II

Mjesečne karte za parkiranje putničkih automobila:

 

R/B

PARKIRNA ZONA

CIJENA

1.

I ZONA

100,00

2.

II ZONA

50,00

3.

III ZONA

30,00

 

Tačka III

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE – VINJETE

R/B

NAZIV PARKINGA

ŠIFRA

NAČIN NAPLATE

CIJENA

1.

neuređeni prostor kod zgrade JU srednje škole parking prostor za potrebe JU srednjih škola i Prve osnovne škole uz predočenje dokaza da imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu za potrebe škola

VINJETA:

– mjesečna

– polugodišnja

– godišnja

*

5,00 KM

25,00 KM

50,00 KM

2.

Povlaštene parkirne karte za invalidne osobe sa preko 60% invaliditeta za parkiranje na parking mjestima predviđenim za invalidne osobe

VINJETA:

– godišnja

*

10,00 KM

3.

Parking za teretna motorna vozila na lokaciji neuređenog parkirnog prostora kod osnovne škole 25. Novembar na dijelu površine koja će se odvojiti za ove namjene

– dnevna parkirna karta

– mjesečna parkirna karta

5,00 KM

50,00 KM

Tačka IV

Cjenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobijanja saglasnosti Općinskog vijeća općine Velika Kladuša.

Predsjednik NO
JKUP “Komunalije” d.o.o.
______________________
Ćamil Keserović

Cijene sadržane na ovim stranicama informativnog su karaktera. Za više informacijamolimo da nas kontaktirate.