Naziv preduzeća: JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša

Sjedište preduzeća: Ulica Ive Marinkovića bb, Velika Kladuša,

Kontakti:
Tel: 037 / 775 – 195
Fax: 037 / 775 – 196

Datum osnivanja
Preduzeće je osnovano 01.07.2005. godine transformacijom komunalnog preduzeća JKP „Adnan Redžić“ Velika Kladuša

Broj zaposlenih: 58

Uprava

a) Direktor
b) Izvršni direktor za opće poslove i finansije
c) Tehnički direktor

Tehnički sektor čine jedna radna jedinica i tri službe:

a) RJ Komunalije
b) Služba odvoza otpada
c) Služba mehanizacije
d) Pogrebna služba

Opći sektor čini dvije radne jedinice i dvije službe:

RJ Ostale komunalne usluge (OKU)
RJ GSD – Gradska sportska dvorana
Služba administracije
Služba za odnose sa korisnicima i naplatu

Djelatnosti preduzeća
Osnovna djelatnost preduzeća: Sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada
Pored osnovne djelatnosti JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša obavlja i niz drugih djelatnosti kao što su: upravljanje i održavanje javnih parkirališta, održavanje pijaca, pripremni radovi na gradilištima, održavanje gradske čistoće, zimska služba i sl.

Korisnici usluga
Preduzeće vrši usluge zbrinjavanja komunalnog otpada od preko 10.000 korisnika iz kategorije domaćinstava te cca 500 korisnika u kategoriji pravnih lica sa preko 600 poslovnih prostora. Gradska pijaca u Velikoj Kladuši najposjećenija je u ovom dijelu BiH, te usluge zakupa  pijačnog prostora koristi preko 300 korisnika.

Realizacijom Programa Zajedničke komunalne potrošnje, JKUP „Komunalije“ doo daje veliki doprinos gradskoj čistoći tako da se grad Velika Kladuša već duži niz godina nalazi u samom vrhu kada je u pitanju čistoća te se s pravom smatra jednim od najčistijih gradova Federacije BiH.

Opremljenost preduzeća
Preduzeće je trenutno zadovoljavajuće opremljeno, naročito u pogledu sredstava za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Raspolaže sa 5 autosmećara različitih kapaciteta i nosivosti tako da je uslugom odvoza komunalnog otpada teritorijalno obuhvaćeno kompletno područje općine. Za održavnje gradske deponije stalno je angažran jedan buldozer te se prilikom akcija sanacije angažuje i dodatna mehanizacija. Od ostale opreme bitno je spomenuti slijedeće: 2 autopodizača, 2 preskontejnera, 2 prese za presanje i baliranje, buldozer, skip, 2 kamiona kiperaša, autočistilica – četkara.

Razvoj preduzeća
Preduzeće koje  danas posluje pod nazivom JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša osnovano je 1954. godine pod nazivom „Čistač“. Osnovna  djelatnost navedenog preduzeća je bila čišćenje i održavanje grada i teško da bi se moglo nazvati preduzećem. U razvoju preduzeća uporedo sa djelatnosšću gradske čistoće počeo se razvijati i vodovod koji je u prvoj razvojnoj fazi obuhvatao samo uže područje grada. Razvoj ovog  preduzeća je tekao uporedo sa razvojem područja Općine Velika Kladuša i svoju ekspanziju je doživio 70-ih i 80-ih godina 20-og stoljeća kada i područje cijele Općine, prateći razvoj najvećeg privrednog giganta na ovim područijima „Agrokomerc“ – a.  Posebno u 80-im godinama zbog potreba industrijskih postrojenja vodovod se počeo širiti na područje cijele Općine Velika Kladuša  proširivši se, na dio Općine Cazin i pogranična područja u Republici Hrvatskoj.

U ratnom periodu preduzeće nije  poslovalo na ekonomskoj osnovi već je nastojalo prema svojim mogućnostima da u ratnoj situaciji pruži mogućnost snabdijevanja pitkom vodom za zadovoljenje životnih potreba.

1996. godine prekidom ratnih dejstava  preduzeće se organizira i započine poslovanje sa sredstvima koja su sačuvana od ratnih dejstava.

Na inicijativu Uprave i Upravnog odbora preduzeća Osnivač, Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša, donijelo je Odluku da se postojeće preduzeće transformira na dva zasebna subjekta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša čija će osnovne djelatnosti biti proizvodnja i distribucija vode  i odvodnja otpadnih voda i JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša čija će osnovna djelatnosti biti prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.

Sprovodeći navedenu Odluku od 01.07.2005. godine novoosnovana preduzeća su registrirana u Registarskom sudu u Bihaću.

Od osnivanja, tj. od 01.07.2005. godine JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša razvija osnovnu delatnost preduzeća ulažući u opremu i kadrove kako osnovne, tako i sporednih djelatnosti. Godine 2006. Odlukom osnivača ovo preduzeće je kreditnim sredstvima realiziralo projekat izgradnje Gradske sportske dvorane u koju je uloženo cca. 1.800.000 KM. Od 2007. do 2010. godine JKUP “Komunalije” je pored navedenih aktivnosti sudjelovalo i u projektima niskogradnje, na izgradnji lokalnih putnih pravaca. Od 2010. godine preduzeće intenzivno radi na jačanju kapaciteta osnovne djelatnosti, sudjelujući u nizu projekata u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom te ostalim organizacijama koje se bave očuvanjem okoliša.

U narednim periodu planiraju se aktivnosti na daljnjem jačanju osnovne djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.